Cerquem Jesús

En aquestes fitxes trobaràs les pautes pel Desvetllament en la Fe dels infants. Aquestes sessions, que proposem en una freqüència quinzenal, les anomenarem Tabor  i són una iniciació a l’oració per possibilitar una experiència d’encontre amb Jesús abans d’utilitzar el Catecisme Jesús és el Senyor com a llibre referent en la fe. L’element lúdic també hi estarà present on trobarem una gran proposta per dinamitzar i alhora treballar!

Material en preparació

Des del SIC estem treballant perquè aquests materials estiguin disponibles el més aviat possible.