Coneixem Jesús 1

Un cop finalitzat l'itinerari de primer anunci, la formació amb els pares i mares de la catequesi continua amb la consolidació de la relació amb el Crist viu. En aquest apartat us oferim un seguit de materials i propostes (com els oratoris) per tal que els adults puguin fer un procés de coneixement de Jesús al mateix temps que ho estan experimentant els seus fills en l'itinerari proposat als infants.