WhatsApp

Coneixem Jesús 1

8. Déu pare mai no ens abandona

Sessió de Cenacle

En aquesta sessió de Cenacle, els infants reconeixeran que Déu és Pare de tota la humanitat i que coneixe personalment a cada un dels seus fills

 

Objectiu de la sessió

• Reconèixer que Déu és Pare de tots els homes i que coneix personalment cada un dels

seus fi lls

• Comprendre que Déu ens estima i és sempre amb nosaltres

• Presentar la continuïtat històrica que hi ha entre el poble d’Israel i l’Església, nosaltres

Materials necessaris

• Catecisme Jesús és el Senyor

• Quadern de vida

• Bíblia

Resum de la sessió

En L'entrada i acollida,  ens posarem en presència del Senyor amb un cant i presentarem una dinàmica relacionada amb la pregària.

Durant el moment de pregària, escoltarem un fragment de l'Evangeli de Marc i un comentari de la Paraula.

En l'Actuar, buscarem compromisos per dur a terme durant la setmana

Subscriu-te ara i podràs accedir durant un any a tots els continguts digitals d'aquest nivell.
Compartir