WhatsApp

El catecumenat és una realitat en les diòcesis de Catalunya i les Illes Balears. És la resposta de l'Església a qui demana ser incorporat  a la vida cristiana. És una institució, un camí de formació en totes les dimensions de la vida cristiana, en companyia d'altres cristians. L'Església realitza la seva maternitat generant nova vida a través de la catequesi i la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana. 

Material en preparació

Des del SIC estem treballant perquè aquests materials estiguin disponibles el més aviat possible.