WhatsApp

Cerquem Jesús

1. «És bell tenir una comunitat!»

Testimoni d'Abdel i Nanci

Aquesta primera sessió servirà per explicar breument l’estructura i dinàmica de les sessions, que consistiran bàsicament en escoltar tant un testimoni -diàleg en grup- com la Paraula; seguidament, una breu catequesi kerigmàtica i la pregària final.

Objectiu de la sessió
 • En primer lloc, ja que ens trobem a l’inici de l’itinerari, caldrà explicar breument l’estructura i dinàmica de les sessions, que consistiran bàsicament en escoltar tant un testimoni -diàleg en grup- com la Paraula; seguidament, una breu catequesi kerigmàtica i la pregària final.

 

 • A propòsit de l’objectiu d’aquesta primera trobada, cal dir que es tracta de situar les famílies davant la proposta que els plantegem, que no és altra que oferir-los, més que un conjunt de classes o sermons, la possibilitat d’establir una relació d’amistat amb una comunitat i el Senyor. 

 

 • Per això, el primer testimoni que escoltaran és el d’un matrimoni de persones immigrants que, gràcies a l’acollida incondicional que els van dispensar a una parròquia, descobriren en l’Església una comunitat acollidora, en la qual va ser possible compartir la vida amb altres famílies. I a partir d’aquesta descoberta i d’anar coneixent en profunditat el Senyor, la seva fe, - al principi superficial i poc compromesa- va anar enfortint-se i amarant tots els aspectes de la vida.
Materials necessaris
 • projector amb àudio
 • Vídeo del testimoni – connexió amb wifi
 • Bíblia
 • Faristol on col·locar la Bíblia
 • Fotocòpies de la fitxa annexa amb les preguntes pel diàleg, el passatge de l’Evangeli que escoltarem i l’oració del Parenostre. Cal una fotocòpia per persona.
 • Els catequistes-acompanyants han de pregar i preparar la sessió. 
  • Els acompanyants dels grups han de tenir les preguntes preparades pel diàleg. 
  • El coordinador ha de preparar les seves intervencions perquè no tingui necessitat de llegir tot el temps, doncs ha de mirar la gent a la cara.
Metodología

Les parts de la sessió seràn:

 1. Acollir el testimoni
 2. Diàleg per grups
 3. Escoltem la Paraula
 4. Moment catequètic-Kerigmàtic
 5. Pregària
Subscriu-te ara i podràs accedir durant un any a tots els continguts digitals d'aquest nivell.
Subscriu-te ara i podràs accedir durant un any a tots els continguts digitals d'aquest nivell.
Compartir