WhatsApp

Coneixem Jesús 1

2. Som una gran família

Sessió de cenacle

En aquesta sessió de Cenacle, els infants descobriran i coneixeran que l’Església és la gran família que segueix Jesús. També veuran com el Baptisme és la porta d’entrada a l’Església i descobriran com Jesús, que es fa present, i ens convida cada diumenge a l’Eucaristia

Objectiu de la sessió

• Descobrir i conèixer que l’Església és la gran família que segueix Jesús

• Conèixer que el Baptisme és la porta d’entrada a l’Església

• Descobrir Jesús, que es fa present, i ens convida cada diumenge a l’Eucaristia

Materials necessaris

• Catecisme Jesús és el Senyor, pp. 12-13

• Quadern de vida

• Caixes de diferents mides

• Diferents objectes: foto d’un baptisme, foto de família, ninos tipus clips, creu...

Resum de la sessió

En L'entrada i acollida,  ens posarem en presència del Senyor amb un cant i revisarem els compromisos de la setmana anterior

Durant el moment de veure, possibilitarem que els infants s'expresin amb total llibertat a través de la dinàmica "Els paquets".

En l'apartat Jutjar i actuar, buscarem compromisos per dur a terme durant la setmana

Subscriu-te ara i podràs accedir durant un any a tots els continguts digitals d'aquest nivell.
Compartir