WhatsApp

Coneixem Jesús 1

5. «En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes; però ara, en aquests dies, que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill» (Hb 1,1-2)

Sessió de Tabor

En aquesta sessió de Tabor, aprofunditzarem en com Déu ens parla a través de la Bíblia i practicarem la conversa amb Jesús a través de la pregària

Objectiu de la sessió

• Desenvolupar una actitud de profunda escolta de Déu, el qual ens parla a través de la

seva Paraula, la Bíblia.

• Practicar la pregària i la conversa interna amb Jesús.

Materials necessaris

• Quadern de vida

Resum de la sessió

En L'entrada i acollida,  ens posarem en presència del Senyor amb un cant i presentarem una dinàmica relacionada amb la pregària.

Durant el moment de pregària, escoltarem un fragment de l'Evangeli de Marc i un comentari de la Paraula.

En l'Actuar, buscarem compromisos per dur a terme durant la setmana

Subscriu-te ara i podràs accedir durant un any a tots els continguts digitals d'aquest nivell.
Compartir