WhatsApp

Coneixem Jesús 2

2. Avui, nosaltres som l’Església

Sessió de Cenacle

En aquesta sessió de Cenacle, ens reconeixerem com a part viva de l'Església.

 

Objectiu de la sessió

• Reconèixer-nos com a part viva de l’Església.
• Agrair els diferents carismes i vocacions que cada un tenim en l’Església
• Descobrir que cada cristià fa present l’Església a través de la seva fe i de la seva vida.

Materials necessaris

• Catecisme Jesús és el Senyor
• Quadern de vida
• Cartolines, pega, retoladors...
• Fotos del Papa, bisbe(s) de la diòcesi, preveres, agents de pastoral…

Resum de la sessió

La primera part serà l'entrada i acollida,  on ens posarem en presència del Senyor amb un cant i presentarem una dinàmica relacionada amb la pregària.

Seguidament realitzarem una estona e pregària, i acabarem amb l'Actuar, on buscarem compromisos per dur a terme durant la setmana

Subscriu-te ara i podràs accedir durant un any a tots els continguts digitals d'aquest nivell.
Compartir