WhatsApp

Qui som?

Presentació del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC)

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC) fou constituït per la Conferència Episcopal Tarraconense “ad experimentum” el 3 de juny de 1971 i definitivament el 20 de juliol de 1973. Des de la seva creació hi han participat també les diòcesis de les Illes Balears. Amb aquest organisme els bisbes de la Regió Eclesiàstica Tarraconense volen aconseguir una major comunió interdiocesana i una acció pastoral més coordinada (cf. CPT 142), en unió d’esforços amb els de les Illes Balears, en el camp de la catequesi.

Així, doncs, el SIC és un organisme instituït com a estructura interdiocesana per a col·laborar amb els bisbes en el compliment dels seus deures en el camp de la catequesi (cf. CD 14 i CT 63) i proporcionar ajut eficaç a les diòcesis en matèria de catequesi, a tenor del cànon 775.3 del CIC (cf. DGC 269).

Després de la celebració del Concili Provincial Tarraconense l’any 1995, els organismes com el Secretariat Interdiocesà de Catequesi senten encara més la responsabilitat de ser instruments que assegurin i enforteixin la unitat pastoral i la comunió entre les nostres Esglésies (cf. CPT 138).

Estructura del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC)

Mons. Francesc Conesa, Bisbe de Solsona
Bisbe President del SIC
Mn. Joan Àguila
Director del SIC
Mn. Alberto Para
Ecònom del SIC i Delegat de Barcelona
Mn. Santi Collell
Delegat de Terrassa
Mn. Salvador Gras
Delegat de Girona
Sr. Jaume Martorell
Delegat de Mallorca
Mn. Joan Antoni Castillo
Delegat de Vic
Sr. Toni Granados
Delegat d'Eivissa
Sra. Marta Cortés
Delegada de Tarragona
Mn. Víctor Martínez
Delegat de Lleida
Sr. Vicenç Llabrés
Delegat de Menorca
Sra. Maria Isabel Campmany
Delegada de Sant Feliu
Mn. Xavier Romero
Delegat de Solsona
Mn. Antoni Elvira
Delegat d'Urgell

Delegacions