WhatsApp

La catequesi en un centre d'esplai

10 de juny 2016
Parròquia de Sant Joan Baptista - Vilanova i la Geltrú,
Compartir

La Parròquia de Sant Joan Baptista, que engloba cinc barris i 35.000 habitants de Vilanova i la Geltrú, és a les portes de celebrar el seu 50è aniversari enmig d’una activitat parroquial abundant. Compta amb un intens treball pastoral en molts diferents àmbits. 

Avui farem esment al projecte que va néixer fa vint-i-tres anys: el Centre d’Esplai i, més especialment, al fet que ara en fa dotze es va contemplar la possibilitat que aquesta experiència ampliés l’abast de la seva acció pastoral oferint també formació cristiana i la celebració de la fe. És un projecte on s’educa en els valors cristians dins l’espai del lleure. 

Cada dissabte, a les 16.30 h, una munió d’infants d’entre 4 i 17 anys s’apleguen entorn de la parròquia per passar la tarda plegats sota la tutela d’un grup de monitors, que en la seva majoria van ser infants de l’esplai. Juguen, berenen… 

A les 18:45 h s’inicia el temps de formació. Els grups de Pre i Postcomunió ho fan de la mà dels seus monitors, que adapten dinàmiques i materials a les diferents edats. És un temps de reflexió que ofereix la possibilitat de tractar diverses realitats, per tal que acompanyin la maduració del sistema de valors d’aquests infants i joves. 

Els infants que es preparen per a rebre la primera comunió, en companyia de les catequistes, segueixen el material de Jesús és el Senyor, per bé que adaptat a cada moment. Es dóna la parti-cularitat que aquests grups estan molt cohesionats i això fa que les sessions siguin molt participatives, el que representa una veritable font d’inspiració per a les catequistes. 

Fet el temps de formació tots els grups s’afegeixen a la missa. A més d’assistir a la celebració de la fe els serveix per prendre contacte amb la comunitat. S’adonen que no tot és feina del mossèn. Coneixen les persones que s’encarreguen que tot estigui llest i que vagi a l’hora. 

És el moment en què coincideixen els diferents grups de catequesi de comunió, els d’entre setmana que hi assisteixen cada dues o tres setmanes i els de l’esplai que s’hi afegeixen en el moment de l’ofertori, tot i que gaudeixen de la celebració al complet, en moments puntuals de l’any els de 1r curs i cada tres dissabtes els de 2n. són els encarregats de les pregàries i de les ofrenes. 

Els més menuts, de 4 a 7 anys, entren en el moment de l’ofertori, acompanyant el mossèn, al presbiteri. Ells són els encarregats de donar el signe de la pau a tota l’església, de la mà del mossèn i els seus monitors. Si, bé és cert, que és el moment «lúdic» de la celebració, quan per austeritat no es fa aquest gest, a ells els porta a viure una Quaresma ben real. També reben la benedicció personal durant la comunió. 

Els grups de Postcomunió assisteixen a la missa completa la meitat dels dissabtes i la resta en el moment de l’ofertori desprès de l’activitat de reflexió. Participen de la celebració fent de lectors i, de tant en tant, algun d’ells, iniciant-se com a escolà. 

Aquest any s’ha decidit oferir un curs de guitarra, d’una hora de durada, que es realitza en acabar la missa. Aquests infants, alguns dels quals ja estan tocant durant la celebració del dissabte, també prenen el compromís de formar part del grup instrumental de la parròquia durant les celebracions de Pasqua i de Nadal. 

Durant l’any, l’esplai participa de diferents activitats com pot ser la Jornada per una Escola Inclusiva o el Gran Recapte d’Aliments de Càritas, que els ajuda a prendre consciència del valor de prestar servei en bé de la comunitat. 

També organitza un cop l’any el TIP (Trobada Infantil Parroquial) que ofereix una tarda d’esbarjo, amb xocolatada, a tots els infants que es preparen per fer la 1a comunió, tant dels dissabtes com de la catequesi tradicional d’entre setmana. 

De cara als propers cursos s’està valorant la possibilitat de diversificar l’oferta del temps de reflexió oferint també espais on la conversa amb persones vinculades a diferents serveis de l’Església, aportant el seu testimoni, pugui ser motiu de més reflexió i creixement. 

El principal repte amb què ens trobem és mantenir l’interès dels joves durant l’adolescència. Sovint s’aparten sense haver-se confirmat. Nosaltres valorem negativament aquesta situació, creada en part per la resistència de la Pastoral Juvenil a avançar l’edat de confirmació a tres anys després de rebre la Comunió, temps que considerem suficient per impartir una formació adequada. Ens trobem amb la paradoxa que, a l’esplai hi tenim molts nois i noies que assis-teixen a missa cada setmana i combreguen però que si deixen l’esplai ho fan sense poder haver rebut l’últim dels sagraments d’iniciació. 

Aquesta aventura és possible gràcies a un gran esforç i fer confluir diferents interessos i realitats. D’una banda, la dels monitors de l’esplai i el seu interès en treballar en el lleure dels infants; d’altra banda la de la Pastoral Infantil i Juvenil de la parròquia que, a través dels seus representants, els coordinadors de Pastoral i de la mà de Mn. Agustí, construeixen un programa adequat per tal que el vaixell continuï la travessia.