WhatsApp

Cerquem Jesús

3. “Senyor, soc fràgil i et necessito!”

Testimoni de Toni

Aquesta sessió servirà per a descobrir com la consciència de la pròpia fragilitat, de que sols no ho podem tot ni ho controlem tot, (que es fa palesa especialment en els episodis més durs i difícils de la nostra vida) pot constituir el primer pas vers la confiança i l’abandó en Déu. 

Objectiu de la sessió
 • Seguir creant un clima d’acollida i respecte mutu que ajudi els participants a obrir de mica en mica el propi cor a Déu i als altres.

 

 • Prendre consciència de les barreres i excuses que sovint posem a Déu (desconfiança, temor al què diran, excés de racionalitat...) impedint-li així d’entrar plenament a la nostra vida.  

 

 • Descobrir com la consciència de la pròpia fragilitat, de que sols no ho podem tot ni ho controlem tot, (que es fa palesa especialment en els episodis més durs i difícils de la nostra vida) pot constituir el primer pas vers la confiança i l’abandó en Déu. 

 

 • Convidar a experimentar el descans, la pau interior i l’alegria que el Toni, testimoni del vídeo d’avui, experimenta quan finalment s’atreveix a desprendre’s de tots els seus blindatges i a caure rendit als peus del Senyor tot dient-li: “Senyor, necessito estar més prop de tu!”
Materials necessaris
 • Projector amb àudio
 • Vídeo del testimoni – connexió amb wifi
 • Bíblia
 • Atril per sostenir la Bíblia
 • Fotocòpies per a cada un dels participants de la fitxa annexa amb les preguntes per el diàleg, el fragment del Salm que escoltarem i l’oració del Parenostre. 
 • Els catequistes-acompanyants han de pregar i preparar la sessió. 
  • Els acompanyants dels grups han de tenir les preguntes preparades pel diàleg. 
  • El coordinador ha de preparar les seves intervencions perquè no tingui necessitat de llegir tot el temps. Ho ha de fer mirant els ulls. 
Metodología

Les parts de la sessió seràn:

 1. Acollir el testimoni
 2. Diàleg per grups
 3. Escoltem la Paraula
 4. Moment catequètic-Kerigmàtic
 5. Pregària
Subscriu-te ara i podràs accedir durant un any a tots els continguts digitals d'aquest nivell.
Compartir