WhatsApp

Cerquem Jesús

En aquest apartat "cerquem Jesús" amb els adults (ens referim sobretot a pares i mares de la catequesi) pretenem oferir uns materials de primer anunci que els ajudin a plantejar-se les grans qüestions de la vida relacionades amb la fe, i així poder obrir amb ells un camí de diàleg i reflexió que faci possible iniciar la redescoberta i vivència de la vida cristiana.