WhatsApp

En aquest apartat trobareu les sessions per l'itinerari catequètic dels pares i mares. El primer any es fa una proposta de primer anunci i els següents és una proposta d'iniciació per anar aprofundint la relació amb Jesús i la comunitat descobrint la Paraula de Déu i els sagraments.